02. april 2012

Kult: Muzej novejše zgodovine Celje

"Animacija" - štiri minute
Začetki delovanja Muzeja novejše zgodovine Celje segajo v leto 1951, ko je bil v okviru takratnega Mestnega muzeja ustanovljen oddelek za zgodovino narodnoosvobodilne borbe. V prsotrih nekdanjega magistrata in prostorih Starega piskra je predstavil zgodovino Celja in celjske regije v letih 1918-1945. Sčasoma je muzel razširil svoje zbirke in začel usmerjati pozornost v raziskovanje življenja po leti 1945. Zbirke so prilagajali šolski mladini, ki je bila v sedemdesetih letih njegov najštevilčnejši obiskovalec.
Prelomnico v razvoju muzeja predstavlja leto 1979, ko je muzej pridobil nove prostore in v njih postavili stalno razstavo o razvoju mesta. Muzej se je leta 1991 tudi formalno preimenoval v Muzej novejše zgodovine Celje. Danes je to regionalni zgodovinski muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, hranjenjem, dokumentiranjem in razstavljanjem zgodovine Celja in Celjskega v 20. stoletju.

"Predstavitev mesta" - maketa
"Nemška zaseda" - poštni vagon
"Ulica obrtnikov" - drugo nadstropje
"Izgubljeni" - v prostoru-času
"Živeti v Celju" - indutrija
"Otroški muzej" - spoznavanje sveta

Ni komentarjev:

Objavite komentar