23. maj 2017

Naš svet glasbe, nekoč in danesZačetek zgodbe o Glasbeni šoli Trbovlje sega vse v leto 1935, ko je takratna iniciativna skupina glasbenikov pod vodstvom zborovodje Augusta Šuligoja poslala zahtevek za ustanovitev takratni Bansku upravi v Zagreb. Po 4 letih administrativnih usklajevanj je Banska uprava v Zagrebu Glasbeni šoli Trbovlje naposled le izdala dovoljenje za registracijo pri pevskem društvu Slavček. Gre za eno zgodnejših glasbenih šol pri nas. V skladu s pravili so starši izvolili šolski odbor, pouk, ki naj bi potekal kar v tedanji meščanski šoli, pa je preprečila 2. svetovna vojna.V letih okupacije so glasbeno šolo ustanovili Nemci, ki so prostore zanjo uredili v takratnem domu onemoglih. Učitelji so bili predvsem domači glasbeniki, pridružilo pa so se jim je nekaj gostov iz Avstrije. Ustanovljene so bile tudi podružnice v Hrastniku in Zagorju, delovati pa sta začela tudi Trboveljski simfonični ter šolski orkester.Glasbena šola Trbovlje je uspešno delovala do leta 1944, ko so jo zaradi odhoda v partizane zapustili domači učitelji. Takratno vodstvo je skupaj z umikom okupatorjev hotelo odpeljati tudi inštrumente, opremo in literaturo, kar so kasneje preprečile partizansko enote. Šolsko leto 1944/45 se je tako končalo že v jeseni 1944.
Razglas za prvi vpis v novoustanovljeno glasbeno šolo Trbovlje, ki je imela podružnice tudi v Hrastniku, Zagorju in Radečah, je izšel 4. junija 1945. Kasneje so vse podružnice postale samostojne glasbene šole.


Z dograditvijo Delavskega doma Trbovlje se je šola leta 1962 preselila v tamkajšnje prostore. Na pobudo takratnega župana Janeza Ocepka, ki je imenoval odbor za izgradnjo nove glasbene šole, je nastala sedanja stavba, sredstva zanjo pa so prispevala takratna podjetja. Otvoritev glasbene šole je bila v začetku šolskega leta 1977/78. Za svoje delo je Glasbena šola Trbovlje leta 1984 prejela Prvojunijsko nagrado občine Trbovlje ter državno odlikovanje Zasluge za narod s srebrno zvezdo.


Glasbena šola Trbovlje je že od nekdaj znana po odlični vzgoji pihalcev in trobilcev, ki še vedno tvorijo močno jedro Delavske godbe Trbovlje, katera na domačih in tujih tekmovanjih amaterskih godb dosega vrhunske rezultate. Mnogi bivši učenci pa so danes vodilni glasbeniki v Slovenski filharmoniji, Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, orkestru SNG Opera in balet Ljubljana, Orkestru slovenske policije ter orkestru slovenske vojske.Požrtvovalnost pedagogov in vztrajnost učencev sta pripeljali kvaliteto igranja glasbil v sam vrh pri nas, kar kažejo številna najvišja priznanja iz tekmovanj mladih glasbenikov doma in v tujini. Mladi glasbeniki zato nadaljujejo glasbeno izobraževanje in se vračajo v domačo glasbeno šolo kot učitelji.


Ni komentarjev:

Objavite komentar