06. februar 2016

8. februar in podelitev nagrade Tončke Čeč


V spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Ta dan je za praznik leta 1945 razglasilo predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, nova država pa ga je ohranila in 1991 razglasila za dela prosti dan. V počastitev praznika v Delavskem domu Trbovlje vsako leto poteka kratka, a kulturno bogata slovesnost, na kateri Občina Trbovlje podeli tudi nagrado Tončke Čeč. Letos jo je za večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na kulturnem in umetniškem področju v občini zasluženo prejel Branko Železnik.


Trboveljčan, Branko Železnik, se že od svojega 18-tega leta se ukvarja z različnimi dejavnostmi na političnem, družbenem in športnem področju, predvsem pa na področju dela z mladimi. Po zaključku dolgoletne športne kariere, ko je še opravljal funkcijo podpredsednika plavalnega društva, ga je splet okoliščin pripeljal do kandidature za novega predsednika Društva revirskih likovnikov Relik Trbovlje, kjer je bil na volitvah tudi izvoljen. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju organiziranja in vodenja je Reliku pomagal prebroditi kadrovsko in finančno krizo. Nov program je društvo že po enem letu finančno, kadrovsko, organizacijsko in strokovno stabiliziral, ustvarilo se je tudi novo vzdušje. Rezultati so bili vidni tudi navzven, saj je Relik eno izmed najuspešnejših likovnih društev v Sloveniji.

V času njegovega predsedstva je prevzel tudi zelo vidno vlogo na področju sodelovanja, organizacije prireditev in tekmovanj v sklopu Zveze likovnih društev Slovenije ter načrtovanju prihodnih dejavnosti zveze. Bil je eden izmed glavnih pobudnikov, da Zveza zavzame večjo veljavo v slovenskem kulturnem področju. Zaradi večjega udejstvovanja Relika, je bil sprožen tudi postopek selitve sedeža Zveze iz Ljubljane v Trbovlje, ki pa jo je dokončno izvedel njegov naslednik.
Ob pojavu vsesplošne krizne situacije v Sloveniji, predvsem na področju kulture, se je pojavilo vprašanje obstoja in nadaljevanja dela Zveze likovnih društev Slovenije, saj se je srečevala z velikimi kadrovskimi, organizacijskimi in finančnimi težavami. Takrat se je, kljub razmišljanju o umiku iz aktivnega delovanja na kulturnem področju, odzval na povabilo s strani vodstev večine likovnih društev, včlanjenih v Zvezo in se z njimi sestal ter pripravil strateški načrt za obstoj in prihodnje delovanje Zveze. Predsedniki društev so se soglasno strinjali, da je edina oseba, ki bi bila možna izvesti predlagan načrt in preprečiti propad zveze, zato so ga prepričali o kandidaturi za predsednika in ga nato na izrednem občnem zboru, maja 2012, tudi izvolili. Maja 2015 pa so mu na rednem občnem zboru podaljšali mandat še za nadaljnja 4 leta. Zvezi je povrnil ugled na slovenskem kulturnem, predvsem pa likovnem področju. V Trbovljah je vsako leto organizirana vsaj ena tematska razstava, v čast pa si šteje tudi organizacijo vsakoletne svečane, zaključne prireditve in razstave nagrajenih del projekta Zlata paleta (glavnega projekta Zveze), kjer se zberejo člani likovnih društev iz cele Slovenije. Trbovlje so zaradi njega na likovnem področju tako postale vsem zelo dobro poznano ime in v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje postale središče ljubiteljske likovne dejavnosti v Sloveniji.

Ker je Branko Železnik osebnost, polna energije, elana, delovnih navad in ker je verjel, da je program razvoja društva in Zveze možno izpeljati, čeprav je v to takrat verjela le peščica posameznikov, so ga vzdušje, strokovnost in doseženi rezultati pripeljali do tega, da je tudi sam pred leti prvič prijel za čopič in začel tudi sam risati in slikati, čeprav se ob prihodu v društvo z likovno dejavnostjo ni nikoli ukvarjal. Začel se je ukvarjati tako z risbo, grafiko, slikarstvom in kiparstvom. Za svoja dela je v projektu Zlata paleta prejel 5 certifikatov kakovosti in številna priznanja za kakovost, med drugim pa tudi tri nagrade, in sicer nagradi na Ex-Tempore Trbovlje 2004 in 2005 in v letu 2003 nagrado Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zveze družin na tekmovanju Družine se predstavljajo v Ljubljani.Ni komentarjev:

Objavite komentar