18. oktober 2011

Industrijska pot

"Informacijska točka" - z razgledom po kompleksu

Prvo klinker peč za proizvodnjo cementa so v Trbovljah zagnali že leta 1876. Z apnencem bogata nahajališča, bližina železnice in reke Save so bili izvrstni pogoji za proizvodnjo cementa. Od takrat do danes je trboveljska cementarna prehodila pot nenehnih izboljšav za višjo učinkovitosti proizvodnje in izboljšanje vplivov na okolje ter danes proizvede polovico cementa za potrebe Slovenije. Novost pa so brezplačni vodeni ogledi tovarne po novi, lepo urejeni industrijski poti.

"Pridobivanje surovine" - in proizvodnja se lahko prične


V uvodu je predstavljeno pridobivanje in obdelovanje surovine ter transport do tovarne. V kamnolomu Plesko letno pridobijo okoli pol milijona ton apnenca in laporja.

"Priprava" - žganje klinkerja

Material se iz kamnoloma transportira do mlina, kjer se shranjuje v silos. Ustrazno pripravljena mešanica se nato v mlinu zmelje v moko, ki se transportira v silose homogenizacije, kjer se pripravi za žganje. Že ogreta surovinska moka vstopi v cevasto peč, ki je nagnjena in omogča potovanje materiala skozi njo. Material v peči doseže temepraturo do 1450°C, sam plamen pa ima temperaturo preko 2000°C. Na izstopni strani peči pada klinker v hladilec, kjer se hitro ohladi. Kot produkt nastanej klinker v temne granulah premera 3cm. Ves proces se upravlja in kontrolira iz nadzornega centra v središču kompleksa.

"Mletje klinkerja" - zaključna faza


Proizvodnja se zaključi z mletjem klinkerja in primesi ter skladiščenjem v silosih, od koder se s pomočjo različnih prometnih sredstev odpremlja do kupcev.

"Cementarna in njeno okolje" - Živimo z okoljem

Lafarge se je v vseh državah, kjer ima svoje obrate, zavezal k odgovornemu ravnanju z okoljem. To zavzema zamnjševanje škodljivih izpustov, skrb za zdravje in varnost zaposlenih ter podporo lokalni skupnosti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar